Zakład przetwórczy

Zakład przetwórczy

W Brzegu Dolnym posiadamy zakład pośredni utylizacji odpadów kategorii 3. Jesteśmy zainteresowani nawiązaniem współpracy  w zakresie zagospodarowania odpadami spożywczymi pochodzącymi z produkcji i ze sklepów, w tym materiałów kategorii 3. Odbieramy odpady poprodukcyjne, wyroby gotowe opakowane, niespełniające wymagań jakościowych. Odpady, które odbieramy mogą być zapakowane we wszystkie rodzaje opakowań jednostkowych z wyjątkiem opakowań szklanych.

Odpady możemy odbierać  w kontenerach hakowych, w pojemnikach 120 l i 240 l , big-boxach oraz w big-bagach. W zakładzie prowadzony jest pełny monitoring i na życzenie Klienta istnieje możliwość nagrywania procesu niszczenia dostarczanych odpadów oraz opakowań. Posiadamy własne pojemniki i kontenery,  transport hakowy oraz transport skrzyniowy.