Dane firmy

EPPO Sp. z o.o.
ul. Mińska 58E/2
54-610 Wrocław

NIP: 8943019193
REGON: 021489915
KRS: 0000381836
BDO: 000022035

Zarząd

Ewa Paczóska
+48 605 856 466

Olga Puchalska
+48 601 558 812

Biuro we Wrocławiu

Zakupy i sprzedaż

Bartłomiej Górski
trade@eppo.pl
+48 885 553 494

Logistyka

Radosław Łaszczyński
radoslaw.laszczynski@eppo.pl
+48 601 558 645

Sekretariat

Małgorzata Jura
sekretariat@eppo.pl
+48 669 700 577

Zakład przetwarzania odpadów w Brzegu Dolnym

Kierownik

Jacek Kącki
zaklad@eppo.pl
+48 665 994 558

Administracja

Jacek Kącki
zaklad@eppo.pl
+48 665 994 558

Biogazownia rolnicza w Świdnicy

Biuro

Grzegorz Głowacki
grzegorz.glowacki@bio-wat.pl
+48 732 991 166

Brygadzista

Tomasz Oleksy
brygadzista@bio-wat.pl
+48 885 889 365