Kody odpadów

Kody odpadów

Posiadamy zezwolenia na przyjmowanie poniższych rodzajów odpadów:

Odpady niebezpieczne:
 • 07 07 04* Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
 • 07 07 08* Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
 • 08 04 09* Odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
 • 08 04 13* Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
 • 08 04 15* Odpady ciekłe klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
 • 11 01 05* Kwasy trawiące
 • 14 06 03* Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników
 • 15 01 10* Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone
 • 15 01 11* Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi
 • 15 02 02* Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)
 • 16 02 13* Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy5) inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
 • 16 03 03* Nieorganiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne
 • 16 03 05* Organiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne
Odpady inne niż niebezpieczne:
 • 01 01 01 Odpady z wydobywania rud metali (z wyłączeniem 01 01 80)
 • 01 01 02 Odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali
 • 01 01 80 Odpady skalne z górnictwa miedzi, cynku i ołowiu
 • 01 03 06 Inne odpady poprzeróbcze niż wymienione w 01 03 04, 01 03 05, 01 03 80 i 01 03 81
 • 01 03 08 Odpady w postaci pyłów i proszków inne niż wymienione w 01 03 07
 • 01 03 81 Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud metali nieżelaznych inne niż wymienione w 01 03 80
 • 01 04 08 Odpady żwiru lub skruszone skały inne niż wymienione w 01 04 07
 • 01 04 09 Odpadowe piaski i iły
 • 01 04 10 Odpady w postaci pyłów i proszków inne niż wymienione w 01 04 07
 • 01 04 11 Odpady powstające przy wzbogacaniu soli kamiennej i potasowej inne niż wymienione w 01 04 07
 • 01 04 12 Odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11
 • 01 04 13 Odpady powstające przy cięciu i obróbce postaciowej skał inne niż wymienione w 01 04 07
 • 01 04 81 Odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla inne niż wymienione w 01 04 80 w 01 04 82
 • 01 04 85 Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud fosforowych (fosforytów, apatytów) inne niż wymienione w 01 04 84
 • 02 01 01 Osady z mycia i czyszczenia
 • 02 01 03 Odpadowa masa roślinna
 • 02 01 04 Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)
 • 02 01 07 Odpady z gospodarki leśnej
 • 02 01 10 Odpady metalowe
 • 02 01 83 Odpady z upraw hydroponicznych
 • 02 02 01 Odpady z mycia i przygotowywania surowców
 • 02 02 03 Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa
 • 02 02 04 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
 • 02 02 82 Odpady z produkcji mączki rybnej inne niż wymienione w 02 02 80
 • 02 03 01 Szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, odwirowywania i oddzielania surowców
 • 02 03 02 Odpady konserwantów
 • 02 03 03 Odpady poekstrakcyjne
 • 02 03 04 Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa
 • 02 03 05 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
 • 02 03 80 Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych
 • (z wyłączeniem 02 03 81)
 • 02 03 81 Odpady z produkcji pasz roślinnych
 • 02 03 82 Odpady tytoniowe
 • 02 04 01 Osady z oczyszczania i mycia buraków
 • 02 04 02 Nienormatywny węglan wapnia oraz kreda cukrownicza (wapno defekacyjne)
 • 02 04 03 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
 • 02 04 80 Wysłodki
 • 02 05 01 Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania
 • 02 05 02 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
 • 02 05 80 Odpadowa serwatka
 • 02 06 01 Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa
 • 02 06 02 Odpady konserwantów
 • 02 06 03 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
 • 02 06 80 Nieprzydatne do wykorzystania tłuszcze spożywcze
 • 02 07 01 Odpady z mycia, oczyszczania i mechanicznego rozdrabniania surowców
 • 02 07 02 Odpady z destylacji spirytualiów
 • 02 07 03 Odpady z procesów chemicznych
 • 02 07 04 Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa
 • 02 07 05 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
 • 02 07 80 Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary
 • 03 01 01 Odpady kory i korka
 • 03 01 05 Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04
 • 03 01 81 Odpady z chemicznej przeróbki drewna inne niż wymienione w 03 01 80
 • 03 01 82 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
 • 03 03 01 Odpady z kory i drewna
 • 03 03 02 Osady wapienne i szlamy z ługu zielonego (z przetwarzania ługu czarnego)
 • 03 03 05 Szlamy z odbarwiania makulatury
 • 03 03 07 Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury
 • 03 03 08 Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu
 • 03 03 09 Odpady szlamu wapiennego (pokaustyzacyjnego)
 • 03 03 10 Odpady z włókna, szlamy z włókien, wypełniaczy i powłok pochodzące z mechanicznej separacji
 • 03 03 11 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 03 03 10
 • 03 03 80 Szlamy z procesów bielenia podchlorynem lub chlorem
 • 03 03 81 Szlamy z innych procesów bielenia
 • 03 03 99 Inne niewymienione odpady
 • 04 01 01 Odpady z mizdrowania (odzierki i dwoiny wapniowe)
 • 04 01 02 Odpady z wapnienia
 • 04 01 04 Brzeczka garbująca zawierająca chrom
 • 04 01 05 Brzeczka garbująca niezawierająca chromu
 • 04 01 06 Osady zawierające chrom, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków
 • 04 01 07 Osady niezawierające chromu, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków
 • 04 01 08 Odpady skóry wygarbowanej zawierające chrom (wióry, obcinki, pył
 • ze szlifowania skór)
 • 04 01 09 Odpady z polerowania i wykańczania
 • 04 02 09 Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery)
 • 04 02 10 Substancje organiczne z produktów naturalnych (np. tłuszcze, woski)
 • 04 02 15 Odpady z wykańczania inne niż wymienione w 04 02 14
 • 04 02 17 Barwniki i pigmenty inne niż wymienione w 04 02 16
 • 04 02 20 Odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 04 02 19
 • 04 02 21 Odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych
 • 04 02 22 Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych
 • 04 02 80 Odpady z mokrej obróbki wyrobów tekstylnych
 • 05 01 10 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 05 01 09
 • 05 01 13 Osady z uzdatniania wody kotłowej
 • 05 01 14 Odpady z kolumn chłodniczych
 • 05 01 16 Odpady zawierające siarkę z odsiarczania ropy naftowej
 • 05 01 17 Bitum
 • 05 06 04 Odpady z kolumn chłodniczych
 • 05 07 02 Odpady zawierające siarkę
 • 06 03 14 Sole i roztwory inne niż wymienione w 06 03 11 i 06 03 13
 • 06 03 16 Tlenki metali inne niż wymienione w 06 03 15
 • 06 05 03 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 06 05 02
 • 06 06 03 Odpady zawierające siarczki inne niż wymienione w 06 06 02
 • 06 07 99   Inne niewymienione odpady
 • 06 09 02 Żużel fosforowy
 • 06 09 04 Poreakcyjne odpady związków wapnia inne niż wymienione w 06 09 03 i 06 09 80
 • 06 09 80 Fosfogipsy
 • 06 09 81 Fosfogipsy wymieszane z żużlami, popiołami paleniskowymi i pyłami z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)
 • 06 11 01 Poreakcyjne odpady związków wapnia z produkcji dwutlenku tytanu
 • 06 11 80 Odpady z produkcji związków cyrkonu
 • 06 11 81 Odpady z produkcji związków chromu
 • 06 11 82 Odpady z produkcji związków kobaltu
 • 06 11 83 Odpadowy siarczan żelazowy
 • 06 13 03 Czysta sadza
 • 07 01 12 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 01 11
 • 07 01 80 Wapno pokarbidowe niezawierające substancji niebezpiecznych (inne niż wymienione w 07 01 08)
 • 07 02 12 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 02 11
 • 07 02 13 Odpady tworzyw sztucznych
 • 07 02 15 Odpady z dodatków inne niż wymienione w 07 02 14
 • 07 02 17 Odpady zawierające silikony inne niż wymienione w 07 02 16
 • 07 02 80 Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy
 • 07 03 12 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 03 11
 • 07 04 12 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 04 11
 • 07 04 81 Przeterminowane środki ochrony roślin inne niż wymienione w 07 04 80
 • 07 05 12 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 05 11
 • 07 05 14 Odpady stałe inne niż wymienione w 07 05 13
 • 07 05 81 Odpady ciekłe inne niż wymienione w 07 05 80
 • 07 06 12 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 06 11
 • 07 06 80 Ziemia bieląca z rafinacji oleju
 • 07 06 81 Zwroty kosmetyków i próbek
 • 07 07 12 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 07 11
 • 07 07 99   Inne niewymienione odpady
 • 08 01 12 Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11
 • 08 01 14 Szlamy z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 13
 • 08 01 16 Szlamy wodne zawierające farby i lakiery inne niż wymienione w 08 01 15
 • 08 01 18 Odpady z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 17
 • 08 01 20 Zawiesiny wodne farb lub lakierów inne niż wymienione w 08 01 19
 • 08 02 01 Odpady proszków powlekających
 • 08 02 02 Szlamy wodne zawierające materiały ceramiczne
 • 08 02 03 Zawiesiny wodne zawierające materiały ceramiczne
 • 08 03 07 Szlamy wodne zawierające farby drukarskie
 • 08 03 08 Odpady ciekłe zawierające farby drukarskie
 • 08 03 13 Odpady farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 12
 • 08 03 15 Szlamy farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 14
 • 08 03 18 Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17
 • 08 03 80 Zdyspergowany olej inny niż wymieniony w 08 03 19
 • 08 04 10 Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08 04 09
 • 08 04 12 Osady z klejów i szczeliw inne niż wymienione w 08 04 11
 • 08 04 14 Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 13
 • 08 04 16 Odpady ciekłe klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 15
 • 09 01 07 Błony i papier fotograficzny zawierające srebro lub związki srebra
 • 09 01 08 Błony i papier fotograficzny niezawierające srebra
 • 09 01 10 Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku bez baterii
 • 09 01 12 Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku zawierające baterie inne niż wymienione w 09 01 11
 • 10 01 01 Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)
 • 10 01 02 Popioły lotne z węgla
 • 10 01 03 Popioły lotne z torfu i drewna niepoddanego obróbce chemicznej
 • 10 01 05 Stałe odpady z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych
 • 10 01 07 Produkty z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych odprowadzane w postaci szlamu
 • 10 01 15 Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 14
 • 10 01 17 Popioły lotne ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 16
 • 10 01 19 Odpady z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 01 05, 10 01 07 i 10 01 18
 • 10 01 21 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 10 01 20
 • 10 01 23 Uwodnione szlamy z czyszczenia kotłów inne niż wymienione w 10 01 22
 • 10 01 24 Piaski ze złóż fluidalnych (z wyłączeniem 10 01 82)
 • 10 01 25 Odpady z przechowywania i przygotowania paliw dla opalanych węglem elektrowni
 • 10 01 26 Odpady z uzdatniania wody chłodzącej
 • 10 01 80 Mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych
 • 10 01 81 Mikrosfery z popiołów lotnych
 • 10 01 82 Mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych (metody suche i półsuche odsiarczania spalin oraz spalanie w złożu fluidalnym)
 • 10 02 01 Żużle z procesów wytapiania (wielkopiecowe, stalownicze)
 • 10 02 02 Nieprzerobione żużle z innych procesów
 • 10 02 08 Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 02 07
 • 10 02 10 Zgorzelina walcownicza
 • 10 02 14 Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 02 13
 • 10 02 15 Inne szlamy i osady pofiltracyjne
 • 10 02 80 Zgary z hutnictwa żelaza
 • 10 02 81 Odpadowy siarczan żelazawy
 • 10 03 02 Odpadowe anody
 • 10 03 05 Odpady tlenku glinu
 • 10 03 16 Zgary z wytopu inne niż wymienione w 10 03 15
 • 10 03 18 Odpady zawierające węgiel z produkcji anod inne niż wymienione w 10 03 17
 • 10 03 20 Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 19
 • 10 03 22 Inne cząstki stałe i pyły (łącznie z pyłami z młynów kulowych) inne niż wymienione w 10 03 21
 • 10 03 24 Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 23
 • 10 03 26 Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 25
 • 10 03 28 Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 03 27
 • 10 03 30 Odpady z przetwarzania słonych żużli i czarnych kożuchów żużlowych inne niż wymienione w 10 03 29
 • 10 04 10 Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 04 09
 • 10 05 01 Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej (z wyłączeniem 10 05 80)
 • 10 05 04 Inne cząstki i pyły
 • 10 05 09 Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 05 08
 • 10 05 11 Kożuchy żużlowe i zgary inne niż wymienione w 10 05 10
 • 10 05 80 Żużle granulowane z pieców szybowych oraz żużle z pieców obrotowych
 • 10 06 01 Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej
 • 10 06 02 Kożuchy żużlowe i zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej
 • 10 06 04 Inne cząstki i pyły
 • 10 06 10 Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 06 09
 • 10 06 80 Żużle szybowe i granulowane
 • 10 07 01 Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej
 • 10 07 02 Kożuchy żużlowe i zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej
 • 10 07 03 Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych
 • 10 07 04 Inne cząstki i pyły
 • 10 07 05 Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych
 • 10 07 08 Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 07 07
 • 10 08 04 Cząstki i pyły
 • 10 08 09 Inne żużle
 • 10 08 11 Kożuchy żużlowe i zgary inne niż wymienione w 10 08 10
 • 10 08 13 Odpady zawierające węgiel z produkcji anod inne niż wymienione w 10 08 12
 • 10 08 14 Odpadowe anody
 • 10 08 16 Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 08 15
 • 10 08 18 Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne
 • niż wymienione w 10 08 17
 • 10 08 20 Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 08 19
 • 10 09 03 Żużle odlewnicze
 • 10 09 06 Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 09 05
 • 10 09 08 Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 09 07
 • 10 09 10 Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 09 09
 • 10 09 12 Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 09 11
 • 10 09 14 Odpadowe środki wiążące inne niż wymienione w 10 09 13
 • 10 09 16 Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów inne niż wymienione w 10 09 15
 • 10 09 80 Wybrakowane wyroby żeliwne
 • 10 10 03 Zgary i żużle odlewnicze
 • 10 10 06 Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 10 05
 • 10 10 08 Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 10 07
 • 10 10 10 Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 10 09
 • 10 10 12 Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 10 11
 • 10 10 14 Odpadowe środki wiążące inne niż wymienione w 10 10 13
 • 10 10 16 Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów inne niż wymienione w 10 10 15
 • 10 11 03 Odpady włókna szklanego i tkanin z włókna szklanego
 • 10 11 05 Cząstki i pyły
 • 10 11 10 Odpady z przygotowania mas wsadowych inne niż wymienione w 10 11 09
 • 10 11 12 Szkło odpadowe inne niż wymienione w 10 11 11
 • 10 11 14 Szlamy z polerowania i szlifowania szkła inne niż wymienione w 10 11 13
 • 10 11 16 Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 11 15
 • 10 11 18 Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 11 17
 • 10 11 20 Odpady stałe z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 10 11 19
 • 10 11 80 Szlamy fluorokrzemianowe
 • 10 12 01 Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej
 • 10 12 03 Cząstki i pyły
 • 10 12 05 Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych
 • 10 12 06 Zużyte formy
 • 10 12 08 Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i ceramika budowlana (po przeróbce termicznej)
 • 10 12 10 Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 12 09
 • 10 12 12 Odpady ze szkliwienia inne niż wymienione w 10 12 11
 • 10 12 13 Szlamy z zakładowych oczyszczalni ścieków
 • 10 13 01 Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej
 • 10 13 04 Odpady z produkcji wapna palonego i hydratyzowanego
 • 10 13 06 Cząstki i pyły (z wyłączeniem 10 13 12 i 10 13 13)
 • 10 13 07 Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych
 • 10 13 10 Odpady z produkcji elementów cementowo-azbestowych inne niż wymienione w 10 13 09
 • 10 13 11 Odpady z cementowych materiałów kompozytowych inne niż wymienione w 10 13 09 i 10 13 10
 • 10 13 13 Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 13 12
 • 10 13 14 Odpady betonowe i szlam betonowy
 • 10 13 80 Odpady z produkcji cementu
 • 10 13 81 Odpady z produkcji gipsu
 • 10 13 82 Wybrakowane wyroby
 • 10 80 01 Żużle z produkcji żelazokrzemu
 • 10 80 02 Pyły z produkcji żelazokrzemu
 • 10 80 03 Żużle z produkcji żelazochromu
 • 10 80 04 Pyły z produkcji żelazochromu
 • 10 80 05 Żużle z produkcji żelazomanganu
 • 10 80 06 Pyły z produkcji żelazomanganu
 • 11 01 10 Szlamy i osady pofiltracyjne inne niż wymienione w 11 01 09
 • 11 01 12 Wody popłuczne inne niż wymienione w 11 01 11
 • 11 01 14 Odpady z odtłuszczania inne niż wymienione w 11 01 13
 • 11 02 03 Odpady z produkcji anod dla procesów elektrolizy
 • 11 02 06 Odpady z hydrometalurgii miedzi inne niż wymienione w 11 02 05
 • 11 05 01 Cynk twardy
 • 11 05 02 Popiół cynkowy
 • 12 01 01 Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów
 • 12 01 02 Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów
 • 12 01 03 Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych
 • 12 01 04 Cząstki i pyły metali nieżelaznych
 • 12 01 05 Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych
 • 12 01 13 Odpady spawalnicze
 • 12 01 15 Szlamy z obróbki metali inne niż wymienione w 12 01 14
 • 12 01 17 Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16
 • 12 01 21 Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20
 • 13 08 80 Zaolejone odpady stałe ze statków
 • 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury
 • 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych
 • 15 01 03 Opakowania z drewna
 • 15 01 04 Opakowania z metali
 • 15 01 05 Opakowania wielomateriałowe
 • 15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe
 • 15 01 07 Opakowania ze szkła
 • 15 02 03 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02
 • 16 01 03 Zużyte opony
 • 16 01 16 Zbiorniki na gaz skroplony
 • 16 01 17 Metale żelazne
 • 16 01 18 Metale nieżelazne
 • 16 01 19 Tworzywa sztuczne
 • 16 01 20 Szkło
 • 16 01 22 Inne niewymienione elementy
 • 16 01 99 Inne niewymienione odpady
 • 16 02 14 Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13
 • 16 02 16 Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15
 • 16 03 04 Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80
 • 16 03 06 Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80
 • 16 03 80 Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia
 • 16 06 04 Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03)
 • 16 06 05 Inne baterie i akumulatory
 • 16 08 01 Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę (z wyłączeniem 16 08 07)
 • 16 08 03 Zużyte katalizatory zawierające metale przejściowe lub ich związki inne niż wymienione w 16 08 02
 • 16 08 04 Zużyte katalizatory stosowane do katalitycznego krakingu w procesie
 • fluidyzacyjnym (z wyłączeniem 16 08 07)
 • 16 10 02 Uwodnione odpady ciekłe inne niż wymienione w 16 10 01
 • 16 10 04 Stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) inne niż wymienione w 16 10 03
 • 16 11 02 Węglopochodne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 01
 • 16 11 04 Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 03
 • 16 11 06 Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów niemetalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 05
 • 16 80 01 Magnetyczne i optyczne nośniki informacji
 • 16 81 02 Odpady inne niż wymienione w 16 81 01
 • 17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
 • 17 01 02 Gruz ceglany
 • 17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
 • 17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
 • 17 01 80 Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.
 • 17 01 81 Odpady z remontów i przebudowy dróg
 • 17 01 82 Inne niewymienione odpady
 • 17 02 01 Drewno
 • 17 02 02 Szkło
 • 17 03 02 Mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01
 • 17 03 80 Odpadowa papa
 • 17 04 01 Miedź, brąz, mosiądz
 • 17 04 02 Aluminium
 • 17 04 03 Ołów
 • 17 04 04 Cynk
 • 17 04 05 Żelazo i stal
 • 17 04 06 Cyna
 • 17 04 07 Mieszaniny metali
 • 17 04 11 Kable inne niż wymienione w 17 04 10
 • 17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03
 • 17 05 06 Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05
 • 17 05 08 Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07
 • 17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03
 • 19 01 02 Złom żelazny usunięty z popiołów paleniskowych
 • 19 01 12 Żużle i popioły paleniskowe inne niż wymienione w 19 01 11
 • 19 01 14 Popioły lotne inne niż wymienione w 19 01 13
 • 19 01 16 Pyły z kotłów inne niż wymienione w 19 01 15
 • 19 01 18 Odpady z pirolizy odpadów inne niż wymienione w 19 01 17
 • 19 01 19 Piaski ze złóż fluidalnych
 • 19 02 03 Wstępnie przemieszane odpady składające się wyłącznie z odpadów innych niż niebezpieczne
 • 19 02 06 Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów inne niż wymienione w 19 02 05
 • 19 02 10 Odpady palne inne niż wymienione w 19 02 08 lub 19 02 09
 • 19 03 05 Odpady stabilizowane inne niż wymienione w 19 03 04
 • 19 03 07 Odpady zestalone inne niż wymienione w 19 03 06
 • 19 04 01 Zeszklone odpady
 • 19 05 01 Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych
 • 19 05 02 Nieprzekompostowane frakcje odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego
 • 19 05 03 Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania)
 • 19 06 04 Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych
 • 19 06 05 Ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych
 • 19 06 06 Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych
 • 19 08 01 Skratki
 • 19 08 02 Zawartość piaskowników
 • 19 08 09 Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze
 • 19 08 12 Szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 11
 • 19 08 14 Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13
 • 19 09 01 Odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki
 • 19 09 02 Osady z klarowania wody
 • 19 09 03 Osady z dekarbonizacji wody
 • 19 09 04 Zużyty węgiel aktywny
 • 19 09 05 Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne
 • 19 09 06 Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych
 • 19 10 01 Odpady żelaza i stali
 • 19 10 02 Odpady metali nieżelaznych
 • 19 10 04 Lekka frakcja i pyły inne niż wymienione w 19 10 03
 • 19 10 06 Inne frakcje niż wymienione w 19 10 05
 • 19 11 06 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 19 11 05
 • 19 12 01 Papier i tektura
 • 19 12 02 Metale żelazne
 • 19 12 03 Metale nieżelazne
 • 19 12 04 Tworzywa sztuczne i guma
 • 19 12 05 Szkło
 • 19 12 07 Drewno inne niż wymienione w 19 12 06
 • 19 12 08 Tekstylia
 • 19 12 09 Minerały (np. piasek, kamienie)
 • 19 12 10 Odpady palne (paliwo alternatywne)
 • 19 12 12 Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11