Historia i misja

Historia i misja

EPPO Sp. z o.o. zostało stworzone w 2011r. przez ludzi od lat związanych z ochroną środowiska oraz z gospodarką odpadami.

EPPO Sp. z o.o. jest przedsiębiorstwem działającym w branży gospodarki odpadami przemysłowymi. Specjalizuje się głównie w zagospodarowaniu odpadów pochodzących z sektora spożywczego, zarówno odpadów w postaci szlamów, odpadów z różnych etapów produkcji jak i wyrobów gotowych niespełniających norm lub przeterminowanych (odpady poprodukcyjne, opakowane wyroby gotowe niespełniające norm zakładowych, produkty przeterminowane, zwroty ze sklepów).

EPPO sp. z o.o. jest też jednym z głównych dostawców substratów do biogazowni na rynku polskim. W tworzeniu mieszanki bazuje głównie na odpadach oraz produktach ubocznych z przemysłu rolnego oraz spożywczego.

Od 2016r. EPPO Sp. z o.o. wprowadziło nową usługę polegającą na niszczeniu produktów gotowych, w tym w opakowaniach niespełniających wymagań producenta. Czynności te są monitorowane w celu zagwarantowania ochrony marki. Produktem końcowym jest substrat przeznaczony do biogazowni.

W związku ze współpracą z licznymi instalacjami biogazowymi o łącznej mocy zainstalowanej ok. 16 MW zlokalizowanymi w różnych częściach kraju jesteśmy w stanie obsługiwać Wytwórców odpadów w całej Polsce. Miesięcznie dostarczamy ponad 10 tys. Mg substratów przeznaczonych do wykorzystania w instalacjach biogazowych. 

Swoim Klientom dodatkowo świadczymy usługi doradcze polegające na optymalizacji systemów gospodarki odpadami na terenie zakładów przemysłowych oraz przygotowywaniu niezbędnej dokumentacji, wniosków o wydanie/zmianę decyzji odpadowych.

W każdym segmencie swojej działalności w zakresie odbierania odpadów poprodukcyjnych celem ich dalszego zagospodarowania czyni wszelkie starania, aby prawidłowo i zgodnie z polskim prawem wypełniać powierzone nam obowiązki.

  • Zatroszczymy się o prawidłowe zagospodarowanie odpadów/produktów ubocznych, gdyż posiadamy wymagane prawem zezwolenia i wdrożone procedury, także w obrocie paszami oraz zezwoleniami weterynaryjnymi na kategorię 3.
  • Zamieniamy odpady/produkty uboczne w pełnowartościowy produkt w postaci substratu do biogazowni, które zamykając obieg, powtórnie wróci do środowiska naturalnego,
  • Zagwarantujemy bezpieczeństwo Państwa surowców, ich właściwe zagospodarowanie z całkowitym wykluczeniem sytuacji, w której mogłyby one powtórnie wrócić na rynek wtórny.

Swoimi działaniami sprawiamy, iż odpady nie są bezużyteczne, lecz stanowią w pełni przydatny produkt zasługujący na ekologiczne zagospodarowanie.

Nieustannie dążymy, aby współpraca i kontakty z naszymi Kontrahentami oparte były nie tylko na obopólnym zadowoleniu i korzyściach ekonomicznych, lecz przebiegały w zgodzie z przepisami.